Connect with us

Algemeen

Moeder pleegt zelfmoord, 9 dagen na geboorte van tweeling – Partner zet zich in voor bewustwording van postpartum depressie

Ariana Sutton werd voor de tweede maal getroffen door postpartum depressie. Haar echtgenoot zet zich nu in om bewustzijn te creëren over deze aandoening.

In 2018, na de geboorte van hun eerste kind, Melody, worstelde Ariana al met een ernstige vorm van postpartum depressie. Haar man Tyler vertelt dat ze destijds tweemaal in het ziekenhuis opgenomen werd, zoals gerapporteerd door Echte Mamas.

Tyler deelde in een interview met TODAY.com zijn zorgen over het krijgen van meer kinderen. “Ik was erg nerveus, maar Ariana vond het moederschap het mooiste wat er is. Ik dacht dat we het de tweede keer beter konden doen.”

Ariana had psychologische hulp gehad en haar gynaecoloog was op de hoogte van haar geschiedenis met postpartum depressie. “We keken enorm uit naar de tweeling. Ariana was onbeschrijflijk gelukkig,” aldus Tyler.

Tyler vond het verrassend dat Ariana niet in bed lag toen hij thuiskwam van werk, gezien dit het moeilijkste deel van de dag voor haar was. Hij herinnerde zich een gesprek waarin Ariana beschreef hoe de depressie klonk: een innerlijke stem die positieve woorden van anderen overschreeuwde.

Helaas verbeterde Ariana’s toestand niet. Uit haar afscheidsbrief bleek dat ze zichzelf als een last zag. Tyler benadrukt: “Ze was allesbehalve een last.”

Voordat ze zelfmoord pleegde, kolfde Ariana nog melk voor haar baby’s. “Ze had gewoon hulp nodig,” zegt Tyler.

De weduwnaar wil nu bewustzijn creëren over postpartum depressie. Na Ariana’s eerste zwangerschap verbeterde haar situatie alleen na ziekenhuisopnames en medicatie.

Ariana stopte met antidepressiva tijdens haar tweede zwangerschap om haar tweeling niet te schaden. Echter, Dr. Angela Bianco, specialist in moeder-foetale geneeskunde, stelt dat stoppen met bepaalde antidepressiva, zoals SSRI’s, vaak niet nodig is tijdens de zwangerschap.

Tyler hoopt nu dat zijn verhaal bijdraagt aan meer aandacht voor stemmings- en angststoornissen na de bevalling. Hij pleit voor betere voorlichting over postpartum depressie aan het begin van de zwangerschap.

De familie moet nu zonder Ariana verder. “Ze was de perfecte moeder,” zegt Tyler.

Om hulp te bieden, is er een Gofundme opgezet voor de alleenstaande vader, de vierjarige dochter en de tweeling.

Onze condoleances en kracht toegewenst aan de familie.

Tyler’s moed om Ariana’s verhaal te delen verdient onze steun. Deel dit artikel om het bewustzijn over postpartum depressie te vergroten.

Hulp is altijd beschikbaar, zoals bij de Nederlandse vereniging voor zelfmoordpreventie, of bel 113 voor directe steun.