Connect with us

Notice & takedown

In Artikel 3.2. van onze algemene voorwaarden staat dat nednieuws.nl niet verantwoordelijk is voor de inhoud van gebruikers en/of bloggers. Als je denkt dat er inhoud is geplaatst die jouw rechten schendt of op een andere manier onrechtmatig is, kun je de notice and takedown procedure gebruiken.

Als er sprake is van inbreuk of onrechtmatige inhoud, stuur ons dan een e-mail. We zullen dan een onderzoek doen naar de gewraakte inhoud en deze verwijderen indien nodig. Het verwijderen van inhoud betekent echter nooit een erkenning van aansprakelijkheid. Als er sprake is van inbreuk, stellen we de gebruiker op de hoogte.

Kennisgevingen moeten worden gestuurd naar [email protected]. In de melding moet je de vindplaats van de inhoud, de reden, de naam van de rechthebbende en bewijsstukken vermelden. Bewijsstukken van intellectuele eigendom en bewijs van de inbreuk moeten als bijlage worden toegevoegd.

Door deze melding te doen en bewijsstukken te verstrekken, verklaar je dat je de rechthebbende bent van de inhoud en de bewijsstukken, of dat je gemachtigd bent om namens de rechthebbende op te treden. Je erkent dat je de melding volledig en naar waarheid hebt gedaan.

Als jouw verzoek gegrond is, stellen wij de gebruiker of blogger op de hoogte en verzoeken wij hem om de inhoud te verwijderen. Het verwijderen van inhoud kan nooit worden beschouwd als een erkenning van aansprakelijkheid door het platform met betrekking tot de inhoud.