Connect with us

Nederland

Groeiende bezorgdheid over financiële toekomst: jongeren voelen zich met name somber

Het aantal Nederlanders dat zich ernstige zorgen maakt over hun financiële toekomst is het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. In 2022 maakte maar liefst 29% van de volwassenen zich veel zorgen hierover. Dit markeert de eerste keer sinds 2013 dat het aantal bezorgde Nederlanders over hun financiële toekomst toeneemt, zo blijkt uit recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Met name jongeren en alleenstaande ouders maken zich grote zorgen. Van de 18- tot 25-jarigen maakte in 2022 maar liefst 36% zich veel zorgen over hun financiële toekomst. Naarmate de leeftijdsgroep stijgt, neemt dit percentage geleidelijk af, tot 23% onder 75-plussers, waarbij zij zich het minst vaak zorgen maken over hun financiële toekomst.

Opmerkelijk genoeg maken niet alleen jongeren zich meer zorgen, maar ze zijn ook minder tevreden met hun huidige financiële situatie4. Van de 18- tot 25-jarigen is slechts 71% tevreden met hun huidige financiën, terwijl dit percentage stijgt naar 86% onder 75-plussers. Daarnaast blijkt uit de CBS-cijfers dat vrouwen zich meer zorgen maken dan mannen over de vraag of ze in de toekomst voldoende geld zullen hebben.

Niet verrassend zijn de zorgen het grootst onder mensen met lagere inkomens. Van degenen met de laagste inkomens gaf in 2022 maar liefst 40% aan zich veel zorgen te maken over hun financiële situatie in de toekomst. Dit is twee keer zo hoog als het percentage onder de mensen met de hoogste inkomens. Interessant genoeg namen de zorgen het meest toe onder mensen met een middeninkomen.

Deze toenemende bezorgdheid over de financiële toekomst van veel Nederlanders is waarschijnlijk het gevolg van verschillende factoren, waaronder de impact van de Covid-19-pandemie op de economie en de arbeidsmarkt. Veel mensen hebben te maken gehad met baanverlies, vermindering van inkomsten en onzekere arbeidsvooruitzichten, wat heeft geleid tot groeiende zorgen over hun financiële stabiliteit op de lange termijn.

Het is belangrijk dat overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven deze zorgen serieus nemen en passende maatregelen nemen om de financiële veerkracht en zekerheid van individuen en gezinnen te ondersteunen. Het aanbieden van financiële educatie, het bevorderen van banen en het creëren van sociale vangnetten zijn enkele van de mogelijke stappen om mensen te helpen hun financiële toekomst met meer vertrouwen tegemoet te zien.