Connect with us

Entertainment

Rutte meldt akkoord over stikstofaanpak: Discussie over 2030 volgt later

Na een week van crisisoverleg heeft het kabinet een compromis bereikt om de strijd over de stikstofdeadline van 2030 te bevriezen en de coalitie bij elkaar te houden. Provincies en het kabinet gaan door met het lopende stikstofbeleid, maar de discussie over de deadline van 2030 wordt later weer opgepakt, aangezien het CDA voor de zomer wil heronderhandelen over het jaartal. Andere partijen hebben begrip voor de wens van het CDA, maar of de coalitie er daarna samen uit zal komen is onzeker.

De beladen discussie tussen CDA en D66 over stikstof zal dus later weer ontvlammen. Het CDA wil meer tijd nemen en vasthouden aan 2035, terwijl D66 vasthoudt aan 2030, zoals overeengekomen in het regeerakkoord. Het CDA kondigt nu alvast aan dat het later de discussie over de deadline zal voeren, waarmee de coalitietwist voorlopig wordt bevroren.

Het kabinet en provincies gaan voorlopig verder met het lopende stikstofbeleid, nieuwe wetgeving, gebiedsplannen, de aanpak van piekbelasters en de uitkoopregeling voor boeren. Het is echter nog niet duidelijk hoe het kabinet de stikstofuitstoot sneller wil verminderen. In november vorig jaar veroorzaakte een uitspraak van de Raad van State nog dramatische gevolgen voor de bouwsector. Bouwprojecten kregen niet langer automatisch toestemming om tijdelijk stikstof uit te mogen stoten, wat resulteerde in vertragingen en hogere kosten.

Premier Rutte verklaarde dat het kabinet de aanpak van stikstof zal versnellen en dat het niet zal pauzeren met het stikstofbeleid. Ook andere partijen vinden dat het tijd is om met de aanpak te beginnen, om de natuur gezonder te maken en de stikstofuitstoot te verminderen. Rutte benadrukte dat het kabinet de aanpak juist zal versnellen en dat er geen crisissfeer boven het kabinet blijft hangen. Er is sprake van verschillende meningen binnen de coalitie. De ChristenUnie wil vooral dichtbij in de praktijk aan de slag gaan en samenwerken met de sectoren die een bijdrage leveren aan de aanpak.

Het kabinet kondigde ook aan dat het beleid op andere terreinen zoals het toeslagenschandaal, het Groningen-dossier en de kloof tussen stad en platteland, zal worden verbeterd. Vicepremier Carola Schouten van de ChristenUnie kon echter niet vertellen wat ‘out of the box-denken’ inhoudt, aangezien het kabinet dit niet concreet heeft gemaakt in de brief aan de Tweede Kamer. De oppositie in de Tweede Kamer wachtte op een formeel antwoord van het kabinet op de overrompeling door de BoerBurgerBeweging bij de Provinciale Statenverkiezingen. Een strenge brief met stikstofeisen uit Brussel zette deze week de verhoudingen